Go to Top

Inwestowanie bez ryzyka dla kapitału

Savings protection, close up of female hands covering stack of gNieruchomości są unikatowym dobrem, które pozwala na bezpieczne inwestowanie i budowanie majątku. Są podstawowym dobrem służącym do zamieszkania (np. mieszkania, działki budowlane, domy) lub pracy (np. rola). Jednocześnie każda nieruchomość istnieje wyłącznie w jednym egzemplarzu i jest na stale związana z miejscem, w którym jest położona. Dzięki temu nieruchomości nie można wywieźć, a poprawnie zarządzane nie ulegają zniszczeniu.

Zasady, które stosujemy zabezpieczając kapitał naszych inwestorów:

  1. Dogłębna analiza nieruchomości – nieruchomości są prostą inwestycją do sprawdzenia. Znamy okoliczne ceny transakcyjne, wiemy czym na danym rynku musi wyróżniać się przygotowywana przez nas oferta. Stan prawny, prawo zabudowy, otoczenie wymagają dużego nakładu pracy, ale wszystkie informacje są dostępne.
  2. Jasny biznesplan – każda nieruchomość jest inna i dla każdej należy stworzyć pomysł w jaki sposób zostanie wygenerowany zysk. W naszych przedsięwzięciach nie zdajemy się na spekulacyjne wzrosty wartości. Każda nieruchomość, której się podejmujemy ma ściśle określony zestaw kroków które spowodują wzrost jej wartości.
  3. Jasny budżet projektu – inwestor z góry zna budżet projektu. Szczycimy się tym, że nasi klienci nie dokładają do projektów. Nie ma czegoś takiego jak nieprzewidziane koszty. Zdarza nam się za to często zostawić dużą część budżetu w kieszeni inwestora, dzięki oszczędnościom w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
  4. Zabezpieczenie inwestora na nieruchomości – przez cały czas trwania inwestycji inwestor zabezpieczony jest na nieruchomości lub udziale w spółce, która posiada nieruchomości. Nie bierzemy od inwestorów pieniędzy. Inwestor zostaje właścicielem konkretnego dobra, które będzie posiadało wartość. Inwestor nabywając nieruchomość wpisywany jest do księgi wieczystej i otrzymuje akt notarialny.
  5. Nabycie z dyskontem – każdą nieruchomość nabywamy z dużą zniżką w stosunku do jej rynkowej wartości. Dzięki temu już na samym początku inwestycji budujemy bufor bezpieczeństwa i podstawę
  6. Współpraca z ekspertami – zespół Aquarius Property Investments to eksperci od analizy, zarządzania projektami i relacjami oraz sprzedaży. Współpracujemy z gronem kilkudziesięciu specjalistów z różnych dziedzin, np. urbanistą, kancelarią prawną, kancelarią podatkową, marketingowcem, firmą SEO, itd…, by w poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego działać jak najefektywniej.
  7. Korzystanie z wieloletniego doświadczenia – działamy na rynku nieruchomości od 2004 roku. Od 2008 w postaci firmy zarządzającej inwestycjami w nieruchomości. Posiadamy duże zaplecze w postaci zrealizowanych inwestycji, zbudowanych relacji, dojrzałych procesów i narzędzi, a sama nasza baza dokumentów i ich wzorów liczy ponad 10 000 pozycji.

Dzięki 7 zasadom powyżej i temu, że nabywamy nieruchomości, nawet w najgorszym scenariuszu, przy sprzedaży po cenie szybkiego wyjścia (tzw. „red-book value”) inwestor jest w stanie odzyskać swój wkład lub nawet wygenerować zysk.