Go to Top

Bridging

bridging„Bridging” to pomostowe finansowanie dla inwestorów na rynku nieruchomości. Udzielane na okres pomiędzy rozpoczęciem inwestycji, a uzyskaniem docelowego finansowania. Udzielane jest na okres 4-24 miesięcy i jego zadaniem jest niedopuszczenie do opóźnienia inwestycji z powodu nie dających się przewidzieć terminów zakończenia procedur bankowych lub też sfinansowanie etapu, na który nie można uzyskać finansowania bankowego.

Zabezpieczeniem udzielonej pożyczki bridgingowej jest nieruchomość, najczęściej stanowiąca przedmiot procesu inwestycyjnego. Inwestor otrzymuje środki na uruchomienie inwestycji i doprowadzenie do pozyskania finansowania właściwego.