Go to Top

Uzyskiwanie pozwoleń

pozwoleniaKto przeprowadzał pracę na nieruchomości wie jak mało przyjemne i uciążliwe są relacje z urzędnikami. Możesz zdelegować te prace na ekspertów z Aquarius Property Investments. W naszym zakresie usług oferujemy:

– uzyskiwanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę

– uzyskiwanie warunków zabudowy

– zmiana studium i planu miejscowego

– uzyskiwanie wytycznych konserwatorskich

– uzyskiwanie warunków przyłączy mediów

– uzyskiwanie odstępstw sanitarnych przy podziałach lokali i budynków

– rejestracja wspólnot